Chockdoktrinen (Naomi Klein) [2007]

Friedman noterade att ”[e]ndast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring. Vilka åtgärder som vidtas vid en sådan kris beror alltid på vilka idéer som är i omlopp. Detta är enligt min mening vår viktigaste uppgift: att utveckla alternativ till den befintliga politiken, att hålla dem vid liv till den dag då det politiskt omöjliga blir det politiskt oundvikliga.

[…]

Sextiotre studenter vid McGill-universitetet fick tjugo dollar om dagen i utbyte mot att Hebb [Donald Hebb, kanadensisk psykolog, min anm.] fick isolera dem i ett rum med mörka skyddsglasögon, hörlurar som spelade vitt brus och papprör kring armar och händer, som skule störa deras känsel. […] För att undersöka huruvida denna blockering av yttre sinnesintryck gjorde dem mottagligare för ”hjärntvätt” började Hebb spela upp band med röster som talade om spöken och vetenskapens otillförlitlighet – idéer som studenterna före experimentet hade vänt sig emot.

I en konfidentiell rapport om Hebbs rön drog försvarsforskningsinstitutet slutsatsen att sensorisk deprivation orsakade extrem förvirring samt hallucinationer hos försökspersonerna och att den ”intellektuella kapaciteten kraftigt försämrades under och omedelbart efter perioden av perceptuell deprivation”. Studenternas törst efter sinnesstimulans gjorde dem dessutom förvånansvärt mottagliga för de idéer som uttrycktes på banden.

[…]

Ralph McGehee, som var operativ chef för CIA under åren för statskuppen, sade att Indonesien var en ”mönsteroperation […]. Alla större, blodiga händelser som har styrts från Washington sedan dess kan föras tillbaka till det sätt på vilket Suharto kom till makten. Operationen var så framgångsrik att man senare skulle upprepa samma sak om och om igen.”

[…]

Deras femhundrasidiga bibel – ett detaljerat ekonomiskt program som skulle fungera som juntans rättesnöre från dag ett – kom i Chile att bli känt som ”tegelstenen”. Enligt den amerikanska senatskommitté som tillsattes senare ”medverkade kollaboratörer från CIA till att utarbeta en inledande, övergripande ekonomisk plan som sedan har legat till grund för juntans viktigaste ekonomiska beslut”. åtta av de tio huvudförfattarna till ”tegelstenen” hade studerat nationalekonomi vid Chicagouniversitetet. […] År 1974 uppgick inflationen till 375 procent – den högsta i världen, nästan dubbelt så hög som toppnivån under Allendes tid vid makten. Priset på basvaror såsom bröd hade sjudubblats. Samtidigt förlorade chilenarna sina arbeten eftersom Pinochets experiment med ”frihandel” hade fått till följd att landet översvämmades av billiga importvaror. Lokala affärsverksamheter fick slå igen eftersom de inte kunde hävda sig i konkurrensen, arbetslösheten slog rekord och hungern spred sig. Chicagoskolans första laboratorium var ett misslyckande. […] År 1988, när ekonomin hade återhämtat sig och växte snabbt, levde 45 procent av befolkningen under fattigdomsstrecket. Inkomsterna för de rikaste 10 procenten av befolkningen hade ökat med 83 procent. Även 2007 är Chile ett av de mest ojämlika länderna i världen – Chile placerar sig på 116:e plats av de 123 länder i vilka FN mäter ojämlikheten.

Här ger jag upp citerandet… jag märker att Chockdoktrinen antagligen är den mest understrukna boken i min bokhylla. Bättre att gå och bläddra i den när jag får för mig att gå igenom det här igen. Därför att det är en helt fantastisk bok, som tål att granskas ordentligt. Ser man intervjuer med henne får man ibland intrycket att Klein är lite oseriös (hennes låga ålder i sammanhangen sticker ut, liksom hennes avslappnade sätt att prata) men tittar man på hennes arbete är det otroligt gediget journalistiskt arbete, med fullgoda referenser. Den här boken lär mig mycket nytt, såväl i de grundläggande historiska skeendena, som i detaljerna och i citaten. Otroligt viktig bok, trots att recensenterna håller med mig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s