Burma – En resa i diktaturens skugga (Jesper Bengtsson) [2006]

 • 53 milj inv, 60% burmaner, i bergen många etniska grupper – skillnader överdrivs av juntan, sår splittring
 • geostrategiskt mycket viktigt: landvägen Kina -> Indiska oceanen
 • England förklarade krig 1824 (Ostindiska kompaniet). ”Bakdörr till Kina”, järnvägar. Även Frankrike intresserade (Indokina), katolska missionärer hade etablerat mission i Kachinstaten (längst i norr, där Ola och Minnie Hanson var bosatta – Bengtssons parallellhistoria). Ola Hanson svensk-amerikansk lingvist/översättare/missionär sent 1800-tal.
 • ockuperas, toppstyrs / ”härja och söndra”, minoriteter gynnas och sätts i maktposition (av Rangoons 500 000 invånare är hälften indier, kachiner rekryteras till säkerhetspolisen), rebellgrupper bildas
 • Om Eric Blair = George Orwell: gick på Eton (snobbskola), fadern hade arbetat på Opiumdepartementet (!)
  • Burmese days handlar om Flory, kolonialpolis (Orwell var där 1922-1927)
  • I (mer) självbiografiska texter menar Bengtsson att man ser en kluvenhet hos Orwell mellan föraktet för sina landsmän och för kolonifolken, och denna ”dubbelhet gjorde hans blick skarp”
 • 8/8/1988: uppror, tusentals döda
 • September 2007 nya upplopp, triggat av juntans drastiska höjning av bensin- och dieselpriser.
 • många flickor flyr över gränsen till Thailand
 • huvudstaden flyttades 2005 från Rangoon till Pyinmana, strax utanför.
 • britterna erövrade landet med militär, handel och kyrkan (det gamla vanliga). Först missionärer: förbereda vägen, sedan handelsmän (öppna upp) och sen militären, enligt Bengtsson. Nja. Blockerade Shwedagon-pagodan som enligt JB är deras Mecka, många vallfärdar årligen. Här gör Aung San Suu Kyi (ASSK) sitt första framträdande 1988.
 • Aung San – som student organisatör av motstånd mot britterna (i maskopi med japanerna (obs att de invaderat Kina redan på 30-talet med sina brutala metoder – biologisk krigsföring, tortyr, etc) som lovade Burmas självständighet efter att britterna körts ut, därefter mot japs när de svek löftet. Japanerna gav militär träning bl.a. åt Ne Win –> senare militärdiktatur. Japan flygbombade städerna – många civila döda. gAung San är känd för att ha enat de många etniska grupperna.
 • Chiang Kai-Shek var ”amerikanernas man” – enligt Bengtsson ej populär i Kina – i kampen mot japanernas expansion (kollaps av det kinesiska motståndet (kommunisterna + Kuomintang) skulle frigöra deras resurser till andra håll).
 • Splittring efter befrielsen japanerna: kommunisterna anklagade Aung San för att ej genomdriva nationaliseringar, hans falang anklagade kommunisterna för att ta order från indiska kommunistpartiet. Kommunisterna utelöts ur koalitionen.
 • Många grupper och delstater hade lovats självstyre i frihetskampen (det klassiska)
 • Aung San vårdades under kriget på Rangoon general hospital, träffade sin hustru (sköterska), de fick Suu Kyi under krigets slutfas.
 • Aung San visste att det var ett pris på hans huvud (”Hur länge håller en nationalhjälte?”, sägs ha gett sig själv max 18 månader att leva), i juli 1947 stormades ett möte där han deltog och nio personer sköts ihjäl med automatvapen. U Saw, ”en högerinriktad nationalist som ansåg att Aung San tagit hans plats som ledare för det fria Burma”, hängdes för attentatet. Obekräftad teori om att Ne Win var delaktig; hade hängts ut offentligt av Aung San pga spelmissbruk och kvinnoaffärer.
 •  Självständighet efter avtal med GRB:s Attlee 1947, officiellt 1948. Missnöje (kommunisterna?), armén gjorde myteri, och ”1949 tog Ne Win kontrollen över armén” och angrep ffa karenerna (folkslag i södra Burma) och deras KNDO (Karen National Defense Organization, en av de starkaste faktionerna), vilket triggade ”[v]ärldens längsta ännu pågående inbördeskrig”.
 • Gyllene triangeln (bokens intressantaste kapitel. Namnet syftar på geografin över de opium-producerande länderna Burma, Laos, Thailand (?). Det finns även den gyllene halvmånen = Afghanistan/Pakistan):
  • Vanlig missuppfattning i debatten är enligt JB att rebellfaktionerna står för drogproduktionen, men de flesta har valt att inte befatta sig med denna. T.ex. KNU (Karen National Union) som är den starkaste, ”har aldrig finansierat sitt krig mot juntan med pengar från opiumfälten”.
  • Kina var en enormt viktig marknad för kolonialmakterna (1600-tal), dock koloniserades aldrig landet. Istället tvingades kejsaren till ”villkorslöst samarbete” (snacka om oxymoron!) vilket blev ”både billigare och enklare än en regelrätt invasion”. Britterna ville åt te, silke och kryddor, men hade inte mycket i gengäld, så man tog till opium. ”1821 smugglade brittiska skepp in 270 ton opium från Indien. Sjutton år senare hade volymen ökat till 2400 ton. Kommersen blev en god affär även för indiska moguler, som tjänade grova pengar på att beskatta exporten av opium.”
  • Missbruket skapade problem, kejsaren förbjöd handeln, vilket ignorerades av handelsmännen, varpå deras opium dumpades i Kantons hamn. Detta triggade första opiumkriget 1839-1842, då hamnstäderna bombarderades av krigsskepp, tills kineserna valde att förlänga sitt ”villkorslösa samarbete” .
  • Efter WW1 övertog England Hong Kong och Kina tvingades öppna fem stora hamnar för ”frihandel”.
  • Nye kejsaren tog krafttag mot narkomanerna, polisen skar upp läpparna på dem, varvid britternas handel stördes och man gick in militärt igen; ”[e]fter ännu ett blixtkrig mot Kanton och Beijing (ett krig där även Frankrike deltog) tvingades Kina legalisera all opiumhandel. Pax Britannica hade segrat. En stor dag för den globala frihandeln.” [Bra JB!]
  • Efter att Kina släppte förbuden tog lokala produktionen fart och kom att spela en roll bl.a. för finansiering av Kuomintangs anti-japanska motstånd. När Kuomintang slogs tillbaka av kommunisterna efter WW2 blev de kvar i gränsområden i Burma. 1950 ökade USA sitt stöd till dessa trupper [se Alfred McCoy – Politics of Heroin – nu på läslistan]. CIA upprättade en luftbro mellan Taiwan och Shanghai mha det i princip CIA-ägda Civil Air Transports. ”CAT:s sista uppdrag i Kina var att flyga ut en av Kuomintangs krigsherrar och hans privata förmögenhet på 1,5 miljoner dollar i guldtackor.” Kuomintang levde livet uppe i bergen, tvingade bönderna att odla opium som de sedan ”beskattade”, fick amerikanska vapen, m.m. De var verksamma fram till 1961 tills Rangoon slöt avtal med Kina som tillät 20 000 soldater att gå över gränsen och slå ut Kuomintang-resterna (”Operation Mekongfloden”).
  • Heroin kom till genom att Bayer Pharmaceutical Company 1898 förädlade råopium och blandade i ättikssyraanhydridat.
 • Kina gjorde anspråk på Kachinstaten, vissa byar överläts 1960 => kachin-folken sveks av juntan. Instabilitet => ny statskupp 1962, Ne Win tar makten och utlyser burmanska som landets enda språk, övriga förbjuds vid skolor. Hårdast mot ”rohingyas”, en muslimsk minoritet, som förvägrades medborgarskap, skolgång, transport, osv. Samma år sponsrar USA juntan med helikoptrar, flygplan, pilotutbildning, m.m. i ”kriget mot drogerna”.
 • JB citerar Björn Elmbrants biografi över Olof Palme, där han angående export av Carl Gustav [tyvärr inte kungen, utan granatgeväret] till Burma påstås ha sagt ”Äsch, det där gerillakriget har pågått sen andra världskriget… Det är bara att köra.” (s 207) vilket inte låter så trovärdigt. Ska bli intressant att se vad Kjell Östberg skriver i sin biografi om den saken.
 • JB skriver moget om svårigheterna för burmeserna med en militärjunta som ”regering”, att man tyr sig till de lokala maktfaktorerna oavsett om de råkar vara knarkbaroner som vill exportera ens flickor (vad som helst för trygghet) och där framtiden ofta blir att lära sig kinesiska, jobba för deras timmerbolag eller maffian. JB berättar mer detaljerat historien om Khun Sa (en av knarkbaronerna) som ömsom är juntans vän och ömsom fiende – förstås spel för gallerierna. Eftersom ekonomin var dålig 1996 strök man honom medhårs och lät honom slå sig ner i Rangoon; ”världens mest efterspanade droghandlare började genast investera i hotell, restauranger och turistanläggningar i Burma.” [JB syftar på att Khun Sa anklagades av federal domstol i USA i sin frånvaro för att ha smugglat in heroin till ett värde på 350 miljoner dollar mellan ’86 och ’89!]
 • ”Burma är i dag världens näst största exportör av heroin efter Afghanistan. Merparten säljs på marknaderna i Asien och Australien. Under lång tid tog även USA emot stora mängder vitt heroin från Gyllene triangeln, men den handeln tycks ha minskat något på senare år. På den svenska drogmarknaden kommer det mesta av heroinet från Afghanistan… När världshälsoorganisationen WHO gjorde en analys av läget 1994 kunde de konstatera att Burma drabbats hårdare än något annat land i världen [av spridningen av HIV]. 74 procent av alla missbrukare i Rangoon hade fått HIV. I Mandalay var siffran 84 procent och i Myitkyina hade 91 procent av missbrukarna smittats.” Tvångsförflyttning och rotlöshet spär på missbruket.
 • JB redogör för knarkbaronerna (många kineser), deras relation till juntan, privatarméer, osv.
 • Före WW2 ”var Burma världens främsta exportör av ris” (!).
 • ASSK
  • ”enda samlande politiska gestalt Burma haft sedan hennes far, Aung San, mördades 1947”
  • modern blev socialpolitiker, ambassadör i Indien, ASSK studerade i New Delhi, Oxford (filosofi, statskunskap, nationalekonomi), träffade sin brittiska man Michael Aris. Arbetade som undersekreterare vid FN som då hade burmesiske generalsekreteraren U Thant (som bl.a. var motståndare till Vietnamkriget, även om FN aldrig fördömde det).
  • åkte till Rangoon ’88 då hennes mor var sjuk
  • ekonomin hade kraschat, enligt FN en av de tio fattigaste länderna, förvärrat av Ne Wins fixering vid astrologi – avskaffade sedlar som inte passade enligt hans ”numerolog” (hans siffror ska vara produkter av talet 9) och gamla sedlar tilläts inte växlas in vilket gjorde att ”[ö]ver en natt blev mellan 60 och 80 procent av de sedlar som fanns i cirkulation i landet värdelösa”.
  • i ett spel för gallerierna avgick Ne Win senare samma år (efter 26 år), ersättaren blev kommendören för trupperna i blodbaden 8/8/88, Sein Lwin
  • enligt JB var studenterna navet i protesterna, men arbetarna var med och utlyste generalstrejk, munkarna marscherade liksom muslimerr.
  • regeringen lyckas inte kontrollera upproret trots att över 2000 mördas, genomför ”militärkupp” i september, förbjuder möten för > 5 personer, militära domstolar, osv.
  • ekonomin desperat –> börjar sälja ut landet (Thailand, Kina, etc.) i gengäld får de använda thailändskt territorium för att angripa karenerna
  • juntan utlyser val 1990, 200 partier registrerar sig, ASSK:s National League for Democracy (NLD) mest populärt, plockar hem 392 av 492 platser i parlamentet, militärens parti får tio platser
  • En del företag drog sig ur efter massakrerna 1988: Pepsi, Levi’s, Carlsberg, Heineken, Reebok, Compaq. Ericsson drog sig ur efter kampanj 1998. ”Franska Total står ensamt för nästan 30 procent av Burmas officiella exportinkomster.”
  • 88-massakrerna fungerade enligt JB enande genom att de etniska minoriteterna kunde se att juntans förtryck även drabbade burmanerna.
  • ASSK har varit i husarrest till och från; frigavs 2002, attackerades av pöbel, sattes därefter i husarrest ”för sin säkerhet”, osv. Teater som allt annat.
 • ”Vissa av kvinnorna bland padaungerna (de som föds på en måndag) sätter rader av guldlänkar runt halsen. Länkarna drar isär halskotorna och efter några år är deras halsar onormalt långa, ofta 30-40 centimeter. Byarna i Thailand, som turisterna kan besöka, är dock bara kulisser. De flesta padaunger [bokstavligen kopparhalsar] är flyktingar från Burma och de thailändska myndigheterna låter dem stanna i landet på vllkor att de låter sig användas i turistindustrin. De padaunger som lämnar byarna brukar spåras upp av polisen och återföras dit, eller skickas tillbaka över gränsen. Det är som en cirkus med människor som utställningsobjekt.”
 • Numerärt en av världens största arméer (400 000)
 • Thailand vägrar signera FN:s flyktingkovention och ta emot burmesiska flyktingar, som istället lever i ett ”ingenmansland”
 • Reflekterar över missionärerna (ffa Hansons) – som på ett plan gick britternas ärenden, men på andra sätt hjälpte till att stärka kachinerna – ffa genom skriftspråket.

Bra paralleller globalt och tidsmässigt – Abu Ghraib, Irak, kolonialism/imperialism, etc. Intressanta sidospår (Hanson, Orwell, etc.). Även om Hanson åtminstone till en början såg ner på demondyrkarna och vildarna – ofrånkomligt?  Pastorn rev ner offeraltarna som en symbolisk övergång till den nya tron.

Japanerna som dominant lokal kraft: formade militärjuntan, expanderade i Viet Nam, Filippinerna, Kina !!! OCH Pearl Harbor… Det är fanimig rätt galet…

Under den brittiska tiden hade de etniska grupperna i landets gränstrakter fått ökat självstyre och blivit kvitt den burmanska dominansen. För första gången på sekler var området relativt fredligt och gränsfolken hade till stora delar lierat sig med britterna. unga män reste ned från bergen för att ansluta sig till armén eller polisen. Burmanerna, däremot, upplevde att deras land svämmade över av ”utlänningar”. I armén gick det på varje burman 39 soldater med annan etnisk bakgrund [betänk att burmanerna var majoritet i landet]. Den offentliga administrationen kontrollerades av britter och indier. I näringslivet dominerade kineser, indier och européer. I huvudstaden Rangoon hade den burmanska befolkningen pressats ut till de slitna förorterna och några få kvarter kring Shwedagonpagoden. De som en gång varit högst befann sig nu längst ned på samhällsstegen.

Enligt Democratic Voice of Burma utgör burmesiska migranter 80% av flyktingarna i Thailand och utför ofta farliga jobb inom bygge, fiskeri (och prostitution). Som väntat är de uteslutna ur det välfärdssystem som finns.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s