Högerregeringen 2006-2010 (Andreas Johansen) [2010]

högerregeringen

Svårläst lexikon om Alliansens första valperiod – stundtals riktigt intressanta fakta och ibland bra insticksreflektioner från Johansen som kommer fram – men formatet gör att man blir helt matt. Alla namn på avtal, skatter, avgifter och personliga intriger – omöjligt att komma ihåg. Egentligen inte så mycket för mig att recensera. Men mellan alla faktastolpar är det en ganska extrem högerregering som träder fram. Nedan det intressantaste:

 • Arbetsgivare har nu rätt att kräva sjukintyg redan från första sjukdagen vilket betyder att småkrassligt folk belastar den redan hårt pressade primärvården… Anställningsskyddet förändrades… tillfälligt anställda under en femårsperiod hade tidigare rätt till en tillsvidare anställning efter 14 månader, men nu förlängdes perioden av otrygga anställningsformer till två år.
 • Ett annat fiasko var de så kallade nyfriskjobben… 0,07 % av de förtidspensionärer som precis bedömts friska nog att arbeta [hade fått jobb]. [Instegsjobben som vände sig mot nyanlända invandrare ledde till 163 jobb med en budget på 500 miljoner 2007-2008.]
 • Enligt riksdagens utredningstjänst (RUT) tillföll 60 % av skattesänkningarna den rikaste tredjedelen av befolkningen medan den fattigaste fick nöja sig med 16 %…
 • Socialförsäkringsminister (!) Christina Husmark Persson (m): ”De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar”.
 • Sven-Otto Littorin: ”…vi har världens generösaste arbetslöshetsförsäkring”… Han saknade källor för påståendet och TCO:s granskning visade det rakt motsatta; inberäknat nedtrappning, karensdagar och tidsbegränsningar så är Sverige sämst i Norden och av åtta undersökta EU-länder var det bara Storbritannien som hade en sämre ersättningsnivå än Sverige.
 • De öppna konflikterna har som sagt i stort sett lämnats över till de borgerliga ungdomsförbunden.
 • Stopplagen: akutsjukhus får inte drivas i privat regi (revs upp på Hägglunds initiativ, trots att de lovat annorlunda i valrörelsen)
 • Mats Odells familjeföretag Bellstasund köptes upp av AP-fonderna samtidigt som han var kommun- och finansmarknadsminister (vilket gav honom 72 miljoner).
 • Högerregeringen ville, tvärtemot apoteksutredningens inrådan, slopa den fastlagda vinstnivån för att locka utländska bolag till den nyöppnade mångmiljardmarknaden. Därför skulle myndigheten TLV ta fram en ny prismodell. När TLV drog samma slutsats som apoteksutredningen i februari 2009 fick TLV:s generaldirektör Ann-Christin Tauberman sparken med kort varsel.
 • Hägglunds (kd) närmaste medarbetare och statssekreteraren som var ansvarig för förslaget om avreglering var Karin Johansson (kd). Hon visade sig vara gift med Per Egon Johansson som samtidigt lyfte konsultarvode från Apoteket AB.
 • Den 21 september 2009 offentliggjorde högerregeringen att de sparkat hela styrelsen för Apoteket.
 • 2008 skulle det mesta av Stockholms folktandvård säljas ut med hänvisning till valfriheten, trots att folktandvården är de allra flestas förstahandsval därför att den fungerar väl. Folktandvårdens VD Harald Abelin avgick i protest… Tjänstetandläkarföreningen i Stockholm påpekade att det var just Folktandvården som pressat priserna hos privattandläkarna…
 • [FUT-Rapporten: 20 miljarder årligen pga felaktiga utbetalningar i ”bidragssystemen”, varav hälften bidragsfusk. FK uppskattar samma siffra till 3,5 miljarder och deras utredning visar 1,1-2,6 miljarder, varav 0,3-0,9 miljarder i bidragsfusk (att jämföras med 10). Siffran 20 fastnade.]
 • Däremot kan vi konstatera att en av tre som utförsäkrats under 2009 varit så pass sjuka att de efter tre månader på en arbetsförmedling återfått sjukpenningen…
 • Men nu var det fusk som skulle tas itu med. Av oklar anledning hade högerregeringen bestämt sig för att fusket med vård av sjukt barn (VAB) låg på 22 %. Därför infördes kravet på intyg från dag ett för VAB, för nu skulle det läckande sållet täppas till. Reformen som skulle dra in 650 miljoner tll statskassan visade sig istället kosta närmare 50 miljoner kronor… Kostnaden uppstod i det ökade pappersarbetet för FK och dagis- och skolpersonal. Anledningen antogs vara att fuskets omfattning hade överdrivits… Trots den prioriterade jakten på fusket så började mandatperioden med att FK:s verksamhet skars ner med en halv miljard per år [1/3 av deras budget, direkt.]. Det innebar att personalstyrkan minskades med nära 10% och i omorganisationen tvingades FK lägga ner fyra av fem kontor…
 • Så går det till när politiker i både kommuner, landsting och stat möblerar om mellan budgetar över tid för att kunna presentera nedskärningar som ”satsningar”.
 • Tibble Gymnasium 2007 (i Täby, paret Reinfeldts hemkommun): Tibblekampanjens undersökning visade att 76 % av eleverna och 85 % av lärarna var emot privatiseringen, och efter ägarbytet sökte halva lärarkåren anställning på annat håll… Det rättsliga mellanspelet tog sin tid men avslutades i kammarrätten: försäljningen olagligförklarades och genererade till och med en prejudicerande dom i april 2009… Försäljningen var olaglig därför att försäljningspriset var 9,2 miljoner trots att det beräknade marknadsvärdet låg på mellan 35 och 45 miljoner kronor.
 • När den benhårda marknadsliberalen och förre chefen för Fritt Näringsliv och tankesmedjan Timbro Cecilia Stegö Chilò (m) utsågs till kulturminister i den nya regeringen 2006 var pressen rörande enig om att Reinfeldt gjort bort sig, och mycket riktigt avgick hon efter bara 10 dagar på posten. [Pga obetald TV-avgift de senaste 16 åren och svart hemhjälp.]
 • För skulle man ersätta licensavgiften med en skatt blir public service ekonomiskt beroende av staten och därmed politiskt bundet till regering och riksdag… skulle högern förmodligen föreslå utförsäljning efter ett par år med motiveringen att ”lätta på skattetrycket”. [Radiotjänst hanterar licensavgifterna.]
 • Högerregeringen avskaffade den fria entrén på landets museum till den 1 januari 2007. Den 10 januari 2008 hade landets museer fått 1,5 miljoner färre besök jämfört med året innan… När den fria entrén infördes under föregående mandatperiod så ökade besöken på museerna med 159%. Entréavgifterna täcker bara en tiondel av omsättningen…
 • I augusti 2007 var nedläggningen av En bok för alla ett faktum… [Här kan man läsa kulturminister och tillika ****** Adelsohn Liljeroths (m – vad annars) motivering. Helvetes ******.]
 • Höggerregeringens kulturpolitik har två centrala teman; kampen mot folkbildningen och ambitionen att göra kulturen mer beroende av näringslivet. Ett pärlband av försämringar har lagts över kultursektorn, som att kommuner inte längre är skyldiga att ha ett bibliotek.
 • Vårdnadsbidraget: ”avlöna hemmafruar”; 3000 :- skattefritt per månad, vanligast brukat i Stockholms ytterförorter (ffa somaliska kvinnor).
 • Mauricio Rojas (fp) lade ett förslag om att per automatik utvisa utländska medborgare som begår vissa brott.. Rojas (fp) förslag drogs emellertid tillbaka när SVT:s Faktum konstaterade att det i sådana fall mest skulle bli finländare och norrmän som skulle utvisas.
 • Billström presenterade ”svenskkontraktet”; om invandrare bryter mot detta kan bidrag och stöd dras in – skulle förstås gälla icke-EU-invandrare, som ju inte kan ”våra” värderingar.
 • Ett av de märkligare förslagen från Sabuni (fp) gällde obligatoriska gynundersökningar av alla invandrade högstadieflickor…
 • Kommunernas kostnader för socialbidragen ökade med 30 procent 2008-2010, vilket innebär att kostnaden för arbetslösheten till stor del också lämpades över på kommunerna istället för de avgiftsfinansierade trygghetssystemen. Den nya obalansen spräckte redan i december 2008 sju av tio kommuners budget, det blev nya nedskärningar där lärare och vårdpersonal sades upp och kommunerna fick höja skatten…
 • Och KI [Konjunkturinstitutet] hävdar att skattesänkningarna, som är regeringen Reinfeldts favorit bland krisåtgärder, är ineffektiva och att de ”sjösätter permanenta utgiftsökningar”… Svenskt Näringslivs rapport Hägringar förklarar i inledningen att ”Sveriges svaga konsumtionstillväxt är den viktigaste förklaringen till att den svenska ekonomin bromsat hårdare än många andra EU-15 länder”. [Felciterat härifrån, även om andemeningen är densamma.]
 • [Om den aggressiva utförsäljningen av Vin & Sprit, SBAB, Nordea, OMX, Vasakronan och TeliaSonera:] Riksrevisionen… inledde en egen granskning som visade att hanteringen av utförsäljningarna var så slarvig att det inte ens uppfyllde grundlagens beredningskrav.
 • …högeralliansen rivstartade mandatperiodens bostadspolitik i oktober 2006 med att avskaffa de statliga bidragen till byggandet av hyresrätter (byggstödet)… I juni 2007 kom en första prislista ut som avslöjade att allmännyttans lägenheter såldes för halva kvadratmeterpriset jämfört med marknadspriserna hos mäklare… bland de tillfrågade som faktiskt bodde i allmännyttan var mer än hälften direkt emot utförsäljningarna… [”Skrapan” på Södermalm såldes till AP Fastigheter för 1,2 miljarder, efter att nyligen ha renoverats för 1,1 miljarder.]
 • Bildts (m) aktieinnehav på runt 9 miljoner i Lundin-ägda Vostok Nafta var problematiskt eftersom företaget har 90 procent av tillgångarna placerade i det ryska gasföretaget Gazprom, som i sin tur ligger bakom gasledningen som ska byggas i Östersjön. […] Den 5 november 2009 meddelade miljöminister Andreas Carlgren (c) att man godkänt Nord Streams ansökan om dragningen av gasledningen och menade att ”de ställt tuffa krav”… De tuffa kraven kom av att den borgerliga majoriteten med centerpartiet i spetsen två år tidigare beslutat att miljöutredningen skulle göras av företaget självt.
 • Bildt satt tydligen i styrelsen för kapitalförvaltaren Legg Mason, en av ägarna i Lockheed Martin, när Irakkriget trappades upp 2003 (jag vill inte säga att det började då). Johansen gör en bra reflektion: Men samtidigt som högerregeringen bjuder till internationell konferens för att stoppa våldet och finansierar kalaset med biståndsbudgeten så tycker de inte att Irak är tillräckligt våldsdrabbat för att sluta utvisa flyktingar dit.
 • Våren 2008 skrev Vattenfall på ett avtal om obegränsat skadestånd vid en eventuell olycka i bolagets kärnkraftverk i Tyskland och pantsatte därmed hela bolaget som är värt 200 miljarder. Olofsson (c) förnekade länge att hon känt till avtalet… [Styrelseordföranden fick avgå då näringsministern kände sig förd bakom ljuset, men när hon pressades i SVT:s Agenda medgav hon att hon kände till avtalet, men att hon ”inte behöver lufta allt offentligt”.]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s