Ordet i min makt – Läsebok för underklassen (August Strindberg; red Jan Myrdal) [1968]

strindberg

Jag ska erkänna att jag inte visste någonting alls om Strindberg, annat än att han var ”kontroversiell”; ett ord som då det beskriver ett objekt inbegripet i höger-vänster-dragkamp brukar betyda ”vi tycker om hans konst men tar avstånd från hans politiska ståndpunkter” – som om man skulle kunna skilja de två! Givetvis var jag nyfiken, blev icke besviken.

Strindberg beskriver sig själv som radikal socialist, och lever upp till bevis med passager som:

Vad är samhället? En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig.

Boken har samma glödande avslöjande-karaktär som jag inbillar mig – efter en snabb överblick på hans kändaste verk – präglade hela författarskapet. Texterna pyr av indignation och förakt för överklassens och det etablerade samhällets hycklerier, och blir i de starkaste texterna (De lycksaliges ö) till mycket fin satir. Här bildar en grupp utbölingar ett nytt samhälle, på flykt ifrån sitt gamla, men återskapar omedvetet och tragikomiskt många av de gamla samhällsstrukturerna, som skolan:

I skolan lärdes numera, utom lögn och falskhet, en hel hop osanningar, som under det gemensamma namnet ”moral” piskades i de bleka och sjukliga barnen. Den första moralen hette: Gud har skapat bönder och hantverkare att de skola arbeta åt dem som icke vilja arbeta. Andra moralen: Du skall vara nöjd med din lott!

Om akademiernas verklighetsfrånvända strävanden:

Det fanns många sätt att indela dem: man kunde dela dem i kalsongknappar, byxknappar, rockknappar o.s.v., men vår man hittade på ett mera artificiellt och därför mera svårt system. Men för detta behövde han hjälp. Han skrev först en avhandling om Nödvändigheten av Knapparnes Studium ur Vetenskaplig synpunkt. Därpå gick han in till Skattkammaren med en inlaga anhållande om en Professorsplats i Knappologien, samt två amanuensplatser.

Religiösa krig (briljant! Tänger och Gafflar!):

En svärmare hade nämligen uppträtt och förklarat, att de osalige i helvetet icke knepos med tänger utan stuckos med gafflar. Ett stort konciliu sammankallades och en disputation hölls i sexton dagar och sexton nätter om tänger och gafflar, varav partierna erhöllo namnen Tänger och Gafflar… Per Erik sammankallade folket och med tårar i ögonen svor han att försvara den rena helvetesläran eller sätta livet till. Och så drog han ut i kriget. Detta varade i femton år.

Media:

Under efterträdaren Jöns II Petter infördes Stadstidningen. Den var delvis framkallad av det jäsande missnöjet, dels av behovet att få överklassens meningar spridda så fort som möjligt. Statsidningens uppgift var: att oupphörligt förklara det allt vad underklassen tänkte, talade och skrev var lögn; att alla underklassens handlingar voro dikterde av låga bevekelsegrunder, egennytta, avund och illvilja; att förklara det nuvarande samhället var det fullkomligaste och ledande till allas sällhet; att predika det helvetsläran var den mildaste, djupaste, kvickaste av alla läror och att den aldrig skulle kunna ersättas av någon annan; att alla andra läror voro dumma och osedliga, o.s.v. Denna uppfinning hälsades med jubel och Statstidningen tog därför namnet Den Allmänna Opinionen eller det Välsignade Stillaståendet.

Övriga texter i samlingen är kortare, mindre genomarbetade. Såhär skriver han om närsynt nationalistiskt hyckleri:

Vi ha sett ett yrvaket barbariskt folk nyligen bära hand på en ädel furste [1884 – vilken händelse talar han om?] och tillåtit sig ett nesligt mord (avrättning); Svenska Folket har aldrug burit hand på någon konung (utom de sju som vräktes i en brunn vid Mula ting och uto Carl XII, Gustav III och Gustav IV) och därför är också Svenska Folket det lyckligaste i Europa (vilken lycka är så stor att den icke kan bäras här hemma, utan måste njutas i ett annat land, Amerika).

Kulturarbetets överskattning ger prov på Strindbergs cyniska sidor:

Hur kan du då tro, att du skrivit för hela landet, och hur mycket mindre för mänskligheten? Se nu efter verkningarne av ditt förmenta grundskott! Tidningslarmet tystnar efter åtta dagar. Märker du några spår av din framfart i litteraturen, i lastiftningen, i allmänna livet, i riksförsamlingen? Inte alls! Samma fraser du hånat och fått mänskor att skratta åt, tryckas och talas om igen; samma lögner, du fått mänskor att vämjas vid, upprepas och gå som guldmynt och vördas… Vilka blevo övertygade? Jo, de som trodde förut. Ingen blev omvänd! Skulle man icke kunna tro härav, att det är omöjligt upplysa människorna! De tro endast vad de veta; och vars och ens tro är en frukt av hans erfarenhet och hans tankar.

Hans kvinnosyn är, liksom hans politiska uppfattningar, inte ”kontroversiell” (eller ett annat svenskt favoritord: ”problematisk”), utan rent sagt förkastlig och dessutom felaktig:

  • Kvinnan, som därmed bildade en ny överklass [vilket strunt !], i det hon undandrog sig arbetet…
  • Kvinnan har alstrat syfilis genom horeri. Mannen icke…
  • En äkta man, som är otrogen mot sin hustru, gör ej henne därigenom någon orätt, men en hustru gör orätt… Detta beror på en enkel naturlag (nämligen att kvinnan blir dräktig, men mannen ej) och har icke med moralen att göra.
  • Hon har icke velat [delta i lagstiftningen], utan funnit förmånligare stå över lagen! Kvinnan har valt sin ställning. Nu ångrar hon sig och söker enom bedrägeri komma upp…
  • När skall kvinnan ha rösträtt? När hon uppfyller medborgerliga skyldigheter (gör krigstjänst) och arbetar.

Den offentliga debattens påstådda objektivitet:

Från och med Gustav III tror man sig veta alt, ty man äger memoarer i oändlighet. Men de motsäga varandra, och man väljer efter intresse och passioner, antingen man vill ha honom till en gud eller djävul. Misshagar till exempel den enas memoarer, så säger motståndaren: det var kungens fiende, (och alla fiender äro ju lögnare); misshagar den andres, så säger motståndaren: det var hans vän (och alla vänner äro lögnare).

Strindberg var en klassmedveten författare, som tog tydlig ställning (ett oförlåtligt brott som offentlig person):

Själv medelklass av börd, men deklasserad genom ställning, har jag vid första beröringen med de övre funnit ett visst behag i deras seder, bildning, skönhet i levernet och omgivningen. Men vid närmare bekantskap fann jag att det bara var fernissa, som satt mycket löst. Och vid fientlig kontakt kände jag dem som ett frimureri, en camorra, ett band, vilka accepterat samhällsfördraget med alla dess ruskiga kompromisser, tysta förbehåll, hemliga överenskommelser.

Tänkvärt om militären:

Att lära sig okänslighet för egna lidanden medför den olägenheten att man blir okänslig för andras, och det kallas först obarmhärtighet, sedan grymhet. Lär man sig att med tysthet lida orättvisor, så blir man själv orättvis; och att lyda blint uppfostrar slavar eller tyranner.

Intressant vid beaktandet av hans egen psykossjukdom:

Personer, som skriva om nätterna i stället för att sova, råka snart i ett svaghetstillstånd som medför sinnesvillor, och den vanliga villan är att de se fiender över allt. I ett sådant tillstånd bör man icke profetera, ty under förföljelsemanin kan man icke skilja vän från fiende, och förväxlar lätt sina egna små lumpna intressen med fosterlandets stora och heliga.

Ett trösterikt stycke!

Jag har belastat mitt minne med mångahanda kunskaper, men jag ekonomiserar, och urlastar det jag icke behöver för stunden. Det är icke när som hälst jag kan tala i historia eller hebreiska, ty jag kan endast för stunden det jag nu sysslar med. Därför deponerar jag vetandet i handböckerna: tabellerna, formlerna, glosorna. Därigenom håller jag tankeförmågan flott, drunknar aldrig i detaljer eller onödiga fördjupningar. Dyker ner, men flyger upp igen.

___

 

Bra ord:

mannamån = orättvisa !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s